Skip to main content [Access key M] Skip to navigation [Access key F] Go to the site map [Access key S].

Dvousložkový cenový model

Co je to dvousložkový cenový model?

Je to způsob kalkulace, který odděluje stálé náklady, které jsou vázány na připravenost výrobních kapacit a rozvodných sítí, a variabilní náklady, které jsou určovány množstvím vyrobené a dopravené tepelné energie (GJ). Ve stálé složce zákazník platí za připojení k soustavě zásobování teplem a za připravenost dodavatele kdykoliv dodat teplo. Výše stálé platby se liší podle nároků odběratele na okamžité dodávky tepla (maximální výkon v kW). Jiné nároky má průmyslový objekt, jiné nemocnice a jiné například bytový dům. Variabilní složka závisí zejména na ceně paliva použitého k výrobě tepelné energie a je vázána na skutečné množství tepla odebraného zákazníkem.Proč ho zavádíme?

Snažíme se zefektivnit výrobu a dodávku tepelné energie. Zároveň bychom rádi mechaniku cenotvorby sladili s ostatními dodavateli energií, kteří v dnešní době dvousložkový model využívají.
Dvousložková cena odstraňuje cenová znevýhodnění způsobená teplotními výkyvy v jednotlivých letech.